I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy wyposazeniefirm.pl prowadzony jest przez firmę BOX-PLAN Przedsiębiorstwo usługowo-Doradcze, 22-100 Chełm, ul. Orlicz-Dreszera 5, NIP 563-100-48-95, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczych pod nr 1205.

2. Sklep wyposazeniefirm.pl jest platformą B2B. Sprzedaż w sklepie internetowym wyposazeniefirm.pl nie jest prowadzona na rzecz konsumentów.

3. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status "w magazynie". Ze względu na to, że należy wziąć również pod uwagę czas odświeżania stron www, czasami może wystąpić sytuacja, że w tej samej chwili dwóch klientów kupi ten sam towar w ilości łącznej przekraczającej stan magazynu. Wówczas o takim fakcie klient zostanie powiadomiony. Zamówienie zostanie zrealizowane po ustaleniu szczegółów telefonicznie.

4. Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty opisane statusem „w magazynie” odnoszą się do zasobów łącznych.

 

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. 

II. Składanie zamówień

 

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyposazeniefirm.pl wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny są cenami netto.

 

2. Serwis wyposazeniefirm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu wyposazeniefirm.pl. Poprawnie złożone zamówienie zawiera :

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika, z uwzględnieniem:

b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c. koszty transportu

d. sposób płatności

4. Serwis wyposazeniefirm.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

 

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail zamawiającego.

2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja.IV. Dostarczanie zamówionych produktów 

1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis wyposazeniefirm.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 3 dni roboczych od momentu pozytywnej weryfikacji zamówienia. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty, na rachunku bankowym, za zamówienie.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis wyposazeniefirm.pl zleca ich doręczanie firmie kurierskiej. Przesyłki są ubezpieczone.V. Płatności1. Serwis wyposazeniefirm.pl oferuje następujące formy płatności:

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego wyposazeniefirm.pl

 

2. Serwis wyposazeniefirm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.